Ajakirjast

KKEKi veebiajakiri sündis vajadusest luua kaasaegse kunsti alane infovahetus, mis ilmuks regulaarselt ja võimalikult tihti ning oleks kättesaadav internetis. Nii on ajakiri ainuke iganädalaselt ilmuv kunstiväljaanne, mis võimaldab reageerida ühiskonnas ja kunstiväljal toimuvale võimalikult kiiresti.

Iga kuu on KKEKi ajakirjas pühendatud ühele teemale, mille võtab kokku „Suur lugu“ ning täiendavad väiksemad rubriigid, näiteks „Raamatuklubi“, ajaloo kolumn „Meenutaja“ või lühiintervjuu rubriik „Sel nädalal“. Rubriike raamistavad igal nädalal ilmuvad sündmuste soovitused.

KKEKi ajakirjale on oluline pakkuda kõneplatvormi kunstnikele ja teistele kunstivälja töötajatele, kelle hääl ei pruugi alati olla nähtaval laiemas meediapildis. Et kunstnike hääl jõuaks ka väljapoole kunstivaldkona, teeb KKEK koostööd ajalehega Postimees, kus ilmub üle nädala intervjuusari „Kunst sinu ümber“.

KKEKi ajakiri lähtub KKEKi kui institutsiooni väärtustest, pidades ajakirja koostamisel silmas soolist, vanuselist, regionaalset mitmekesisust ja panustades sellele, et varasemad koostööd jätkuksid või leiaksid uued väljundid. KKEK peab oluliseks kollegiaalsust ja näeb teiste kunstiinstitutsioonide tugevnemist Eesti kunstivälja arengu toetajana.

Et olla kursis kõige värskemate kunstiuudistega, liitu ajakirja uudiskirjaga siin.

KKEKi ajakiri ilmub igal esmaspäeval septembrist juunini, kahenädalane paus on jõulude ajal.

Peatoimetaja: Kaarin Kivirähk
Toimetaja: Marika Agu
Kujundaja: Brit Pavelson (hetkel eemal), Mai Bauvald

KKEKi ajakirja toimetus: Kaarin Kivirähk ja Marika Agu. Foto: Kent Märjamaa
EAS Logo
Toeta meid