KKEK on jõudumööda kogunud statistikat alates 2016. aastast, mis oli ühtlasi esimene kord kui püüdsime võimalikult paljude professionaalse kunsti eksponeerimisega tegelevate näitusemajade näitusetegevust koondada ja analüüsida. Algselt kasvas statistika kogumine välja soovist kaardistada soolist tasakaalu Eesti kunstiväljal. Edasistel aastatel on statistika järk-järgult kasvanud laiahaardelisemaks, lugedes kokku ka välisosalusega näituseid ja publikunumbreid.

„Näitusemajaks“ oleme lugenud asutusi, mille kas põhitegevus või üks põhitegevustest on professionaalse kunsti eksponeerimine (muuseumid, galeriid, showroom’id, artist-run-space’id, kunstiresidentuuride näitusepaigad). Näitusemajadeks ei ole loetud kohvikuid, restorane jm (söögi-)kohti ning ühiskondlikke ruume (koolid, raamatukogud, hotellid jt), kus kunsti aeg-ajalt eksponeeritakse. Samuti ei ole käsitletud eraldiseisvaid kunstikogusid (näiteks Eesti Pank jt). Käsitletud on vaid kunstinäituseid. Samas näitusemajas ajaloo, käsitöö vm valdkondade näituseid ei ole sisse arvestatud.

Statistika kogumise meetodiks on olnud eelnevalt avaliku informatsiooni (näitusemaja koduleht, Facebook jm) alusel koostatud kronoloogiline näituste loetelu, mis on saadetud igale näitusemajale ülevaatamiseks ja täiendamiseks. Enamus näitusemaju esitas andmeid meelsasti ja nägi statistika kogumisel ka motivatsiooni ja kasu. Tihtipeale on aga vähese tööjõu ja piiratud ressursside tõttu andmete kogumine lisatöö, mis suure koormuse tõttu prioriteet ei ole. Tihti on teatud andmeid, näiteks külastatavus näituste kaupa, näitusemajal ka raske arvestada, sest selleks puuduvad vahendid.

EAS Logo
Toeta meid