Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus koostas teist aastat järjest Eesti kunstistatistika, mis põhineb Eesti näituseasutuste esitatud infol. Näitusemajadeks on loetud kõik avaliku ligipääsetavusega asutused, mille jaoks on näituste korraldamine üks põhitegevusi.

Näitusemajade arv Eesti linnades

Välisosalusega näitused

Nais- ja meeskunstnike jaotumine isikunäitustel üle Eesti

Meeste osalus kõigil näitustel kokku (sh nii isiku- kui ka grupinäitused): 649 näitust (sh Tallinnas 346 ja Tartus 164); naiste osalus kõigil näitustel kokku 781 (sh Tallinnas 464 ja Tartus 131). 2016. aastal oli meeste osalus mõne protsendiga suurem kui naiste osalus. Võib siiski välja tuua, et soolises jaotumises esines suuri erinevusi näituseasutuste lõikes. Tallinna suuremates ja tuntumates näituseasutustes on meeskunstnike osalemine näitustel märgatavam, väiksemates ja vähem tuntud galeriides on rohkem naiste osalusega näituseid.

EAS Logo
Toeta meid