Karel Koplimets, Juhtum nr 13. Oodates taarast laeva. 2017. Installatsioon, tühjad õllepurgid, polüuretaan, puit, mootor, 3 Full HD videot, heli, 4.9 x 5 x 2.8 m, 2017.

Karel Koplimets (1986) on foto-, video- ja installatsioonikunstnik, kelle loomingu märksõnadeks on linnaruum, hirm, paranoia, eelarvamus ja kriminaalsus. Viimaste projektidega on ta vaatluse alla võtnud majanduse ja geopoliitilise situatsiooniga seonduva reisimis- ja rändetemaatika, nagu ostuturism ja pendelränne. Üheks läbivaks jooneks Koplimetsa teoste puhul on psühholoogiline aspekt – tema suuremahulised installatsioonid mängivad vaatajate ruumikogemise ja tajudega.

Koos kunstnike Sigrid Viiri ja Taaniel Raudsepaga kuulub Koplimets kunstiprojekti OÜ Visible Solutions (alates 2010), mis uurib kunsti ja majanduse suhet. Nende teosed käsitlevad loomemajanduse eri aspekte, näiteks olukorda, mille puhul kunstnikud tegelevad lisaks kunstile ka ettevõtlusega ja kunstiteosest saab kaup.

Mitmes projektis on Koplimets sulatanud argipäevase ja fiktiivse, luues teoseid, mille juures habras piir reaalsuse ja väljamõeldu vahel võib jääda ambivalentselt häguseks. Tema „Hirmu äärealad“ (2012) uuris linnakeskkonnaga seotud hirme. Kunstnikku huvitas magalarajoonide kontekstis asjaolu, et inimesed pelgavad piirkondi, millel on kahtlase väärtusega maine. Draakoni galeriis eksponeeritud näituseprojekti „Juhtum nr 12 Kalamaja“ (2016) fookus oli gentrifikatsioonil ja paranormaalsetel nähtustel, mis ilmnesid kunstniku kodupiirkonnas. Koplimets mängis vaataja ruumitajuga, luues fotodel pingelise ja hirmuäratava keskkonna. Keldrikorruse videoinstallatsioonis etendas tähtsat rolli inimfiguuri ilmumine ja kadumine ning sellest tulenev vaataja ootusärevus.

Kunstiprojektides „Juhtum nr 11. TALSINKI“ (2016/2017) ja „Juhtum nr 13. Oodates taarast laeva“ (2017) uuris Koplimets Eesti ja Soome vahelist rändlust. Esimene neist võttis luubi alla ristluslaevareisijad, kelle hulgas on nii turiste kui ka töölisi, kes käivad tihti üle Soome lahe. Ristlusturistide seas on arvestatav osa inimesi, kes külastavad Eestit just odavama alkoholi tõttu. Niisiis peakski Soome ja Eesti majandussuhteid vaatlema kahest aspektist: turistid toovad osteldes Eesti majandusele kasu ning Soomes töötavad eestlased elavdavad sealset majandust. Kunstniku huvi ostuturismi ja pendeltööliste vastu kajastus ka teoses „Juhtum nr 13. Oodates taarast laeva“. Ta ehitas Helsingis Eesti maksumärkidega alkoholitaarast parve ja seilas sellega Eestisse. Pärast edukat randumist Tallinnas eksponeeriti taaraparve ja kogu aktsioonist valminud videoinstallatsiooni Kumu kunstimuuseumi näitusel „Rändurid. Reisimine ja migratsioon Kesk- ja Ida-Euroopa uues kunstis“ (2017).

Karel Koplimets on õppinud Eesti Kunstiakadeemias fotograafia erialal (BA, 2009; MA, 2013). Aastatel 2007–2008 täiendas ta end Prahas FAMU-s (juhendaja Viktor Kolař). Ta on osalenud grupinäitustel Riia Rahvusvahelisel Kaasaegse Kunsti Biennaalil (2018) ning teda on nomineeritud Köler Prize’ile (2013). Tema teosed kuuluvad Kumu kunstimuuseumi, Tartu Kunstimuuseumi, Kiasma, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi ja Musée de l’Elysée (Šveits) kogudesse. 2019. aastal pälvis ta Eerik Haameri nimelise kunstipreemia. Karel Koplimets on üks riikliku kunstnikupalga saajaid aastatel 2020–2022.

 

Lisaks

Valitud projekte

EAS Logo
Toeta meid