Eesmärk

Andmebaas on tööriist väliskuraatoritele ja mugav portaal Eesti kunstiprofessionaalidele, teadustöötegijatele, (üli)koolidele ja kunstisõpradele, kes soovivad teha tutvust valikuga Eestis tegutsevatest ja olulist rolli mängivatest kunstnikest, kuraatoritest ja kriitikutest.

Andmebaas pakub kunstnikule lisanähtavust ja võimalust jõuda rohkemate (välis)kontaktideni – seda ka nende kunstnike jaoks, kel ei ole kodulehte või galeriid. Ühtlasi on andmebaas ajastu dokument või lehekülg kaasaegse kunsti ajaloo õpikust, spetsiaalselt selle jaoks kirjutatud tekste saavad vabavarana kasutada üliõpilased, teadustöö tegijad, ajakirjanikud, kuraatorid, galeristid. Kõik biograafiad on keeletoimetatud ja need on kunstnikega kinnitatud. Andmebaasis asuvad fotod kuuluvad kunstnikule või galeriile, kui ei ole märgitud teisiti.

Valikupõhimõtted

Andmebaasile annab tagasisidet ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad kuuluvad Kumu kuraator Triin Tulgiste, kunstnik ja EKA õppejõud Liina Siib ja Tartu Kunstniku Liidu esimees Peeter Talvistu, kunstnik Paul Kuimet ning KKEKi esindajad. Kunstnike valikul lähtutakse dünaamilisest ja kohanduvast loogikast, kuna alati leidub erandeid, mis ei sobi kindlapiiriliste kriteeriumitega. Andmebaasis esindatud kunstnik on päevakajaline, kõneaine tekitaja, tema jälg on tuntav kohalikus kaasaegses kunstis. Kuna KKEK on mittetulunduslik asutus, ei määra kunstnike valikut turuloogika. KKEKi tegevus on suunatud info jagamisele ja uurimistöö edendamisele, mitte kunstnike esindamisele galeriisüsteemis.

Ajalugu

KKEK on Eesti kunstnike kohta infot kogunud alates selle asutamisest aastal 1992. Aja jooksul on muutunud andmekandjad. Kui 1990ndatel koondati kunstnike loominguline biograafia, CV, tööde dokumentatsioon ja ilmunud artiklid paksudesse dokumendihoidjatesse, siis nüüd võib kunstnike profiilidel ringi uudistada iga kunstihuviline maailma eri nurkadest.

EAS Logo
Toeta meid