NBC programmi praktikandid 2020/2021: Essi Vesala, Vera Kavaleuskaya, Alen Ksoll, Tal Gilad

Põhja- ja Baltimaade kuraatorite koostööprogrammi NBC kuulutab välja selle aasta rahvusvahelises praktikaprogrammis osalejad: Tal Gilad, Vera Kavaleuskaya, Alen Ksoll ja Essi Vesala. Praktikandid töötavad 1 – 2 kuud Tallinna Kunstihoones Eestis, Luleå biennaalil Rootsis või Frame Kunstikeskuses Soomes. Praktikandid valiti välja avalikul konkursil ja kokku laekus 46 avaldust.

Praktikaprogramm on võimalus alustavatele kuraatoritele ja kunstitöötajatele töökogemuse omandamiseks, osaledes regiooni oluliste kunstisündmuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Programmi eesmärk on luua tasustatud praktikavõimalusi noortele kunstiprofessionaalidele ja edendada Põhja- ja Baltimaade vahelist koostööd.

2020/2021. aasta programmis osalevad:

Tal Gilad on Stockholmis elav kuraator, kes on õppinud kunsti Bezaleli akadeemias Jeruusalemmas ja kureerimist Kibbutzim kolledžis Tel-Avivis. Sel aastal lõpetas ta CuratorLab programmi Konstfacki ülikoolis Stockholmis ja on töötanud näiteks The Digital Art Lab’is (Holon), Kaasaegse Kunsti Keskus (Tel-Aviv), Tensta Konsthallis ja Põhjamaade kunstiühenduses (NKF) Stockholmis. Tal Gilad kommenteerib oma valikut programmis: „Valisin oma praktikakohaks Luleå biennaali, kuna mind huvitab see Põhja-Rootsis asuv regioon ja soovisin toetada Mint kuraatorite duot uue põneva biennaali loomisel.“

Vera Kavaleuskaya on kuraator ja kirjutaja, kes elab Helsingis. Tema huvi on institutsioonikriitikal, kuraatoritöö eetilistel ja ideoloogilistel küsimustel, puhkusel ja tööl kapitalistlikus ja post-kapitalistlikus ühiskonnas ning vaimsel tervisel neoliberalismi ajastul. Luleå biennaali puhul paelub teda selle eesmärk tuua kunst keskusest kaugemale ja kaasata kohalikku kogukonda. „Mind huvitavad strateegiad, kuidas töötada äärealadega ja kuidas kaasata suhestuda kohaliku keskkonna, inimeste ning ajalooliste ja looduslike maastikega,“ kommenteerib ta.

Alen Ksoll on Stockholmis elav kuraator ja uurija. Ta on õppinud sotsiaalantropoloogiat ja kureerimist ja veab koos kuraatori ja tõlkija Rosa Paardenkooperiga projekti School in Common – omaalgatuslikku kooli, mille eesmärk on õppimine, uurimine ja ühisosa loomine. Alen Ksoll põhjendab oma valikut: „Ma valisin praktika tegemiseks Frame’i programmi „Researching Hospitalities“, sest seal vaadeldakse külalislahkust tavapärasest definitsioonist laiemalt ja antakse luba eksperimentideks ja uute lähenemiste otsimiseks publikuprogrammide loomisel kunstis.“

Essi Vesala on Helsingis elav kuraator, kirjutaja ja sündmuste korraldaja. Ta on lõpetanud Turu Kunstiakadeemia ja Stockholmi ülikooli. Teda huvitavad eksperimentaalsed praktikad, spekulatiivne ökoloogia ja queer-feministlikud utoopiad. Essi Vesala selgitab, et valis praktikakohaks Tallinna Kunstihoone, sest „mulle on muljet avaldanud nende selle aasta näituseprogrammi sidumine feminismi ja feministlike teemadega. Lisaks soovin kinni haarata võimalusest õppida tundma sügavuti Tallinna kunstielu.“

Praktikaprogrammi korraldab Põhja- ja Baltimaade kuraatorite koostööprogramm NBC, kuhu kuuluvad Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus, Soome kunstikeskus Frame ja Stockholmi kunstiresidentuur CRIS. Programm on kestnud kokku kolm aastat, varasemalt on programmis osalenud Keiu Krikmann, Aleksandra Kiskonen, Ellen Vene, Saskia Suominen, Lucie Gottlieb ja Reetta Turtiainen.

Programmi rahastab Põhjamaade Kultuuripunkt.

EAS Logo